ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

งานต่อเติม...งานปรับปรุงบ้าน...
เรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับเจ้าของบ้าน
2

โดย..บรรลือ

แนวทางสำหรับเจ้าของบ้าน เมื่อจะทำการต่อเติม หรือ ปรับปรุงบ้าน

กำหนดความต้องการในการต่อเติม หรือ ปรับปรุงบ้าน

ในขั้นนี้ เจ้าของบ้านต้องกำหนดหัวข้อความต้องการ ในการที่จะทำการต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน ลิสท์ออกมาว่า มีกี่หัวข้อ ต้องการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น


ผนังสีพุพอง อันเนื่องมาจากความชื้น

1. ผนังบ้านขึ้นรา สีพุพอง ต้องการทาสีใหม่ทั้งหลัง โดยให้แก้ปัญหาเรื่องเชื้อรา สีพุพอง เมื่อทาสีบ้านแล้วเสมือนได้บ้านใหม

2. คานบ้านในส่วนที่เคยต่อเติมเอาไว้ ร้าว ต้องการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

3. หลังคารั่ว ฝ้าโดนน้ำที่รั่ว ทำให้ ชื้น สีเป็นคราบ พุพอง ต้องการแก้ไขเรื่องความชื้น 
เรื่องรั่ว และ ทำสีใหม่

4. ต้องการต่อเติมครัวหลังบ้าน

สำหรับความต้องการของท่าน ต้องการอะไร จดลงไว้ในกระดาษเป็นข้อๆ ตามความเข้าใจของท่าน

กำหนดเนื้องาน และ วิธีการที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุง

ในขั้นตอนนี้ งานบางงานถ้าง่ายๆไม่ซับซ้อน อะไรเจ้าของสามารถคุยกับผู้รับเหมาได้โดยตรง เช่นงานปูกระเบื้องพื้น เป็นต้น เพียงแต่ตกลงราคาค่าปูกระเบื้อง วัสดุที่เจ้าของบ้านจะจัดหา เช่นกระเบื้องที่ต้องเลือกสี เลือกลายเอง และวัสดุที่ผู้รับเหมาจัดหา เช่นพวกปูนทรายเป็นต้น

แต่ในส่วนของงานที่ยุ่งยาก แนะนำให้ปรึกษาผู้รู้กำหนดเนื้องานและวิธีการทำงานขึ้นมาก่อน เหตุผลที่ควรกำหนดเนื้องานและวิธีการทำงานก่อนก็คือ เพื่อที่จะให้การตีราคางานของผู้รับเหมาหลายๆราย เป็นไปภายใต้วิธีการทำงานอันเดียวกัน และเจ้าของบ้านรับรู้ตั้งแต่ก่อนการตีราคางานแล้วว่า จะได้งานออกมามีคุณภาพมากน้อยอย่างไร


การทำสีโครงหลังคา หากกำหนดให้ใช้วิธีการชุบสี ผู้รับเหมาต้องชุบสีให้ตามข้อตกลง
จะมาใช้วิธีการทา และบอกว่าจะทาให้ทั่วใช้ได้เหมือนกัน อย่างนี้ไม่ได้

กำหนดคุณภาพงาน

เมื่อได้เนื้องาน และ วิธีการที่จะซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงแล้ว เรื่องคุณภาพงานก็ต้องกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน โดยเขียนกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


หากกำหนดวิธีการทำงานไว้ ว่าให้เทคอนกับพื้นไปพร้อมๆกัน
ผู้รับเหมาจะไม่ใช้วิธีแบบข้างบนนี้ มาทำงานให้กับเรา

การกำหนดเรื่องคุณภาพงานนั้น เจ้าของบ้านควรปรึกษาผู้รู้ ให้ทำการกำหนดคุณภาพงานให้ งานที่ปรับปรุง หรือ ต่อเติมทุกงาน ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรที่จะกำหนดเรื่องคุณภาพงานที่ได้รับเอาไว้อย่างชัดเจน

จริงอยู่ในทางปฏิบัติ สำหรับงานเล็กๆน้อยๆ
บางทีมันก็อาจจะเกินไปที่จะไปปรึกษาผู้รู้ หรือ ไม่รู้จะปรึกษาใคร

เอาเป็นว่า เข้ามาปรึกษา กับทีมงานของ ซีเล็คคอนก็ได้ครับ เรามีบริการให้คำปรึกษา ฟรี กับสมาชิกอยู่แล้ว แต่ท่านต้องลงทะเบียนกับเราก่อน ดูรายละเอียดการลงทะเบียน

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
สารบัญเรื่องน่ารู้เมื่อเตรียมการสร้่างบ้าน

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com