ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การออกแบบบ้าน-อาคาร ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ที่มา ..เอกสารเผยแพร่ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลัง งานแห่งชาติ 
ผู้เขียน.. จินดา แก้วเขียว และ คณะ รวบรวมโดย ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย

หน้าต่างและกันสาด
1

“หน้าต่างและกันสาด” 

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ..ของอาคารทุกชนิดรวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยทุกประเภท 

การออกแบบหน้าต่างและกันสาดที่ดีนั้น..ต้องคำนึงถึง..การลดปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์ ..
ไม่ให้เข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่อาคารน้อยที่สุด 

ในขณะเดียวกัน..
ก็ต้องพยายามให้แสงธรรมชาติที่ช่วยในการมองเห็นผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร และบ้านพักอาศัยมากที่สุด 
ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้า..ของระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่าง..ของอาคารและบ้านพักอาศัยลงได้

หน้าต่าง

หน้าต่าง

โดยทั่วไป อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย
จะได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่บางส่วนของผนังเป็นหน้าต่าง
และถือได้ว่า หน้าต่างเป็นส่วนประกอบหลักของอาคารทุกชนิด ซึ่งหน้าต่างที่นำมาประ กอบกับอาคารมีหลายรูปแบบ ตามความนิยม และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

วัตถุประสงค์หลักก็คือ..
ต้องการระบายอากาศ รับแสงสว่างจากธรรมชาติ และให้เห็นทัศนียภาพภายนอก

แต่สำหรับอาคารในปัจจุบัน..
นิยมติดตั้งหน้าต่างกระจกเพื่อให้อาคารดูทันสมัย ยิ่งถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง มักนิยมก่อสร้างผนังอาคารเป็นกระจก เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าผนังทึบ

หน้าต่างเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ
ต่อการออกแบบอาคาร บ้านที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อให้การเลือกใช้หน้าต่างมีความเหมาะสมกับการออกแบบอาคาร เราจึงควรมารู้จักชนิดและรูปแบบของหน้าต่าง

รูปแบบของหน้าต่าง

รูปแบบของหน้าต่างสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. หน้าต่างชนิดบานเลื่อนขึ้นลง

หน้าต่างบานเลื่อนขึ้นลง

หน้าต่างชนิดนี้..
สามารถประหยัด เนื้อที่ภายนอกสำหรับปิดเปิดได้
แต่ การเปิดจะเปิดได้เพียงครึ่งของบานหน้าต่างชนิดอื่น
อีกทั้งอุปกรณ์ ในการติดตั้งหน้าต่างในรูปแบบนี้มีราคาแพงเพราะต้องใช้รางเลื่อนแต่ สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

2. หน้าต่างชนิดบานเลื่อนด้านข้าง

หน้าต่าง บานเลื่อนด้านข้าง

 

หน้าต่างชนิดนี้สามารถประหยัด เนื้อที่ภายนอกสำหรับปิดเปิดได้..
แต่ การเปิดจะเปิดได้เพียงครึ่งของบานหน้าต่างชนิดอื่น
อีกทั้งอุปกรณ์ ในการติดตั้งหน้าต่างในรูปแบบนี้มีราคาแพงเพราะต้องใช้รางเลื่อนแต่ สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

3. หน้าต่างชนิดบานกระทุ้ง

หน้าต่างบานกระทุ้ง

หน้าต่างชนิดนี้..
จะเป็นลักษณะผลักออกจากตัวกรอบหน้าต่างในเวลาเปิด และใช้แรงดึงเข้าหาตัวในกรณีที่จะปิดหน้าต่าง โดยบานพับจะอยู่ส่วนบนของบานหน้าต่าง

หน้าต่างชนิดนี้""
มีข้อเสียคือปิดเปิดลำบาก และทำความสะอาดยาก
แต่..สามารถรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติได้ดี

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แบบบ้าน แปลนบ้าน แบบก่อสร้าง

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com