ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การออกแบบบ้าน-อาคาร ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ที่มา ..เอกสารเผยแพร่ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลัง งานแห่งชาติ 
ผู้เขียน จินดา แก้วเขียว และ คณะ รวบรวมโดย ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการออกแบบบ้าน

องค์ประกอบ ผลต่อการใช้พลังงาน  การออกแบบ
เลือกใช้
หลอดแสงสว่าง
ที่มี ประสิทธิภาพสูง 
การประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาถึง..
คุณภาพของแสง
ชนิดของหลอดแสงสว่าง
กำลังไฟฟ้า
อุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกับหลอดแสงสว่าง เช่น
บัลลาสต์ โคมไฟฟ้า ขนาดของห้อง
     
เลือกวิธีการ
ใช้แสงที่เหมาะสม
กระจายแสงให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ การให้แสงสว่างทั่วไป โดยติดตั้ง..
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กระจายแสงอย่างสม่ำเสมอ
    การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่
หรือเฉพาะการทำงานเป็นกลุ่ม ควรติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด เฉพาะพื้นที่นั้น
    การให้แสงสว่างที่ชิ้นงาน.
เช่นการติดตั้งไฟส่องไปยังสินค้า ซึ่งควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ รูปตัวยูแบบวงกลม
     
แสงธรรมชาติ  ประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติ ที่ให้ความสว่างสูงกว่าแสงจากหลอดแสงสว่าง
เมื่อเทียบกับปริมาณความร้อนต่อวัตต์ 
ออกแบบหน้าต่างและกันสาด
ให้เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้แสงธรรมชาติ
    ควรใช้แสงธรรมชาติ
มาประกอบกับการใช้แสงจากหลอดแสงสว่าง จะเป็นแนวทางหนึ่งในการประหยัดพลังงาน
 
หน้าต่าง การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์  การทำกันสาดให้กับหน้าต่าง
    ทิศทางของหน้าต่าง
ใช้กระจกกันความร้อนหรือ ฟิลม์สะท้อนรังสีความร้อน
    ควรทำด้วย..
กระจกสีชา กระจกสะท้อนแสง หรือกระจก 2 ชั้น
     
การบังแสงอาทิตย์ ลดปริมาณรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์  ใช้ม่าน , มู่ลี่ภายในอาคาร
    ภายนอกอาคารควรใช้..
กันสาดในแนวนอน ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
แต่ด้านทิศใต้และทิศเหนือ ควรใช้กันสาดในแนวตั้ง
    การออกแบบอาคาร..
ควรป้องกันมิให้ หน้าต่างถูกแสงอาทิตย์โดยตรง
     
การระบายอากาศ โดยรอบอาคาร  ลดอุณหภูมิภายในอาคาร  ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติ
    ใช้สภาพภูมิอากาศและทิศทางลม ของบริเวณที่ตั้งของอาคาร

 

-จบบทความในเรื่องนี้-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แบบบ้าน แปลนบ้าน แบบก่อสร้าง

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com