ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การออกแบบบ้าน-อาคาร
ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ที่มา ..เอกสารเผยแพร่ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลัง งานแห่งชาติ 
ผู้เขียน จินดา แก้วเขียว และ คณะ รวบรวมโดย ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบต่างๆ
ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการออกแบบบ้าน และ อาคาร

องค์ประกอบ ผลต่อการใช้พลังงาน  การออกแบบ
การออกแบบบ้าน
และ อาคาร 
   
ทิศทางของอาคาร เพื่อให้อาคาร เป็นที่ให้ความสุข ต่อผู้ทำงาน  ออกแบบอาคาร หลีกเลี่ยงการแผ่รังสีความร้อน
    ควรหันทิศทางของอาคาร ไปทางทิศเหนือและใต้
    ออกแบบให้หน้าต่าง ประตู มีแนวอากาศถ่ายเทได้สะดวก และถ้าหน้าต่างได้รับแสง โดยตรงควรสร้างกันสาดช่วย ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
     
อาคารถาวรข้างเคียง ลดความร้อน จากรังสีดวงอาทิตย์  ใช้อาคารถาวรข้างเคียง ช่วยในการบังแดด
     
รูปร่างของอาคาร  ลดความร้อน จากรังสีดวงอาทิตย์ เลือกรูปร่างอาคารที่ลดปริมาณ การรับความร้อน
จากรังสีของดวงอาทิตย์
     
หลังคา การนำความร้อนผ่านหลังคา  หลังคาจั่ว เพื่อเพิ่มช่องว่างอากาศใต้หลังคา
    เพิ่มการระบายอากาศใต้หลังคา
    ใช้ต้นไม้บังแสงอาทิตย์
    ลดพื้นที่รับแสงหรือ หลีกเลี่ยงการรับแสงโดยตรง
    บุฉนวนกันความร้อน
ผนัง การนำความร้อนผ่านผนัง เลือกวัสดุ ที่สามารถกันความร้อนได้ดี
    การใช้ประโยชน์จากมวลของผนัง Thermal mass
    ใช้สีอ่อนหรือวัสดุสะท้อนแสง
    รูปร่างและทิศของอาคาร
    ใช้สภาวะแวดล้อมลดอุณหภูมิภายนอก
     
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง     
เลือกใช้
ความสว่าง ที่เหมาะสม 
ประสิทธิภาพในการทำงาน พิจารณาระดับความสว่าง ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของงาน
คุณภาพของงาน
ความเร็วของงาน
อายุของผู้ปฎิบัติงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงานอื่นๆ

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แบบบ้าน แปลนบ้าน แบบก่อสร้าง

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com