ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การออกแบบบ้าน-อาคาร
ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ที่มา ..เอกสารเผยแพร่ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลัง งานแห่งชาติ 
ผู้เขียน จินดา แก้วเขียว และ คณะ รวบรวมโดย ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการออกแบบ

องค์ประกอบ    

 ผลต่อการใช้พลังงาน 

การออกแบบ

การออกแบบบ้าน

  และ อาคาร     

ทิศทางของอาคาร   

เพื่อให้อาคาร

เป็นที่ให้ความสุข

ต่อผู้ทำงาน   

ออกแบบอาคาร

หลีกเลี่ยงการแผ่รังสีความร้อน

ควรหันทิศทางของอาคารไปทางทิศเหนือและใต้

ออกแบบให้หน้าต่าง ประตู

มีแนวอากาศถ่ายเทได้สะดวก

และถ้าหน้าต่างได้รับแสง

โดยตรงควรสร้างกันสาดช่วย

ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

อาคารถาวรข้างเคียง 

ลดความร้อน

    จากรังสีดวงอาทิตย์     

ใช้อาคารถาวรข้างเคียง

ช่วยในการบังแดด

รูปร่างของอาคาร      

ลดความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์     

เลือกรูปร่างอาคารที่ลดปริมาณการรับความร้อน

จากรังสีของดวงอาทิตย์

หลังคา

การนำความร้อนผ่านหลังคา  

หลังคาจั่ว เพื่อเพิ่มช่องว่างอากาศใต้หลังคา

   

เพิ่มการระบายอากาศใต้หลังคา

   

ใช้ต้นไม้บังแสงอาทิตย์

   

ลดพื้นที่รับแสงหรือหลีกเลี่ยงการรับแสง โดยตรง

   

บุฉนวนกันความร้อน

ผนัง

การนำความร้อนผ่านผนัง

เลือกวัสดุที่สามารถกันความร้อนได้ดี

   

การใช้ประโยชน์จากมวลของผนัง

Thermal mass

   

ใช้สีอ่อนหรือวัสดุสะท้อนแสง

   

รูปร่างและทิศของอาคาร

   

ใช้สภาวะแวดล้อมลดอุณหภูมิภายนอก

ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง          

เลือกใช้ความสว่างที่เหมาะสม 

ประสิทธิภาพในการทำงาน

พิจารณาระดับความสว่าง ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของงาน

คุณภาพของงาน

ความเร็วของงาน

อายุของผู้ปฎิบัติงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานอื่นๆ

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แบบบ้าน แปลนบ้าน แบบก่อสร้าง

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com