ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การออกแบบบ้าน-อาคาร
ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ที่มา ..เอกสารเผยแพร่ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลัง งานแห่งชาติ 
ผู้เขียน.. จินดา แก้วเขียว และ คณะ รวบรวมโดย ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย

หน้าต่างและกันสาด
5

กันสาด

เป็นอุปกรณ์บังแสงอาทิตย์ให้กับหน้าต่าง ซึ่งสามารถป้องกันลำแสงตรงของแสงอาทิตย์ ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้งกันสาดให้กับหน้าต่าง..
มีทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง และ ทั้งแนวราบและแนวดิ่งผสมกัน

กันสาดในแนวราบ

กันสาดในแนวราบเหมาะสมสำหรับหน้าต่างที่อยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้..
เพราะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายได้ดี 
การออกแบบกันสาดสำหรับอาคารในประเทศไทย สามารถทำได้ดังนี้

หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศเหนือ

จะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาด

ในเดือนมิถุนายนเรามองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนมาทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้ค่ามุมที่ดวงอาทิตย์ทำมุมกับแนวดิ่งของผนังอาคารเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของ
ดวงอาทิตย์ตามตารางด้านล่าง

ภาพแสดงตำแหน่งการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในรอบ 1 ปี

หน้าต่างที่อยู่ด้านทิศใต้ จะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นตัวกำหนดค่าอ้างอิงในการออกแบบกันสาด
ตามตาราง
เนื่องจากเป็นช่วงที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์เบี่ยงเบนไปทางทิศใต้มากที่สุด

ภาพแสดงแนวที่ประเทศไทย มองเห็นดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนต่างๆ

ตารางแสดงมุมดวงอาทิตย์ ทำแนวดิ่งกับผนังอาคารในช่วงเวลาต่างๆของประเทศไทย

สามารถสรุปได้ว่า..

กันสาดสำหรับหน้าต่างในทิศเหนือ..
ควรมีระยะยื่นของกัน สาดทำมุมอย่างน้อย 10 องศา กับขอบล่างของหน้าต่าง

ส่วนกันสาดสำหรับหน้าต่างทางทิศใต้..
ควรมีระยะยื่นของกันสาดทำมุมอย่างน้อย 37 องศา กับขอบล่างของหน้าต่าง

จะเห็นว่าถ้ามุมยิ่งมากต้องใช้กันสาดที่มีระยะยื่นที่ยาวมากด้วย
หรือกล่าวได้ว่า..
ถ้าต้องการป้องกันลำแสงตรงตกกระทบหน้าต่างตลอดทั้งวัน(8.00 – 16.00 น.)
ต้องใช้ระยะยื่นยาวมากซึ่งแก้ไขได้โดยหักมุมกันสาดลง

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แบบบ้าน แปลนบ้าน แบบก่อสร้าง

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com