ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพงานสร้างบ้าน

น้าอารีย์

ตรวจสอบการเทคอนกรีต (ต่อ)

ช่วงก่อนการเทคอนกรีต - ตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีต

 

เส้นเอ็นที่เห็นในภาพใหญ่
เอามาจากหมุดอ้างอิงแนว แกนเอ็กซ์ แกนวาย ตอนที่วางผัง
ภาพเล็กเอามาถ่ายลงบนฐานรากเพื่อกำหนดแนวไม้แบบที่จะติดตั้ง
ภาพขวาล่างติดตั้งไม้แบบตามแนวที่ทำไว้

ช่วงก่อนการเทคอนกรีต - ตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีต

รายการตรวจสอบ

ประโยชน์ที่ได้

ตรวจสอบคุณภาพของแบบหล่อ ต้องพร้อมใช้งาน ไม่เก่าจนเยิน ผิวที่จะสัมผัสกับคอนกรีต ต้องทำความสะอาดมาให้เรียบร้อย ไม่มีขี้ปูนติดเกรอะกรัง

เพื่อให้ ชิ้นงานที่หล่อออกมาได้คุณภาพ ไม่เป็นโพรง หรือ มีรอยปลวกแทะ อันเนื่องมาจากไม้แบบชำรุด เข้าแบบไม่สนิท

มีการตีเต๊า(เส้น) โดยถ่ายมาจากหมุดอ้างอิง แนวแกนเอ็กซ วาย ที่ทำไว้ ทุกแนวที่จะเข้าแบบคานหรือไม่

เพื่อป้องกันบ้านไม่ได้ฉาก

ตรวจสอบการเข้าแบบในแนวดิ่ง

เพื่อให้บ้านได้แนวดิ่ง

ตรวจสอบ การยึดไม้แบบ ว่ามีความแข็งแรงหรือไม่

ตรวจสอบ การยึดโยงแบบ โดยเฉพาะต้องปีนขึ้นไปเท อย่ากรณีหัวเสาเป็นต้น ต้องมั่นใจว่า เมื่อขึ้นไปแล้ว แบบไม่สูญเสียแนวดิ่ง

เพื่อป้องกันคอนกรีต ดันไม้แบบ ทำให้ชิ้นงานเสียรูปทรง และ ป้องกันน้ำปูนไหล

เพื่อป้องกันเสาไม่ได้ดิ่ง

ใช้เอ็นขึงวัดแนวของปากแบบ ทุกแนว

เพื่อป้องกันบ้านไม่ได้ฉาก

ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีต กับผิวด้านในของไม้แบบ (ระยะคัฟเวอร์ริ่ง)

ท้องพื้น 1.5 ซม.
เสา คาน ผนัง 2.5 ซม.
ฐานราก เสาตอม่อ 5.0 ซม.

เพื่อป้องกันเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นสนิม อันเนื่องมาจาก คัฟเวอร์ริ่งไม่มากพอ ทำให้ความชื้นเข้าไปทำให้เหล็กเกิดสนิม

ตรวจสอบไม้แบบตรงแนวหยุดคอนกรีต จะต้องตั้งฉากกับพื้น และ อยู่บริเวณกลางคาน

เพื่อให้ได้มาตรฐานการก่อสร้าง

ตรวจระดับเผื่อผิว ว่าได้เผื่อไว้ถูกต้องหรือไม้

เมื่อมีการกรุผิว ผิวที่กรุจะได้ระนาบตามที่แบบกำหนด

ตรวจรอยรั่วของไม้แบบ หากมีรอยรั่วให้อุดให้เรียบร้อยก่อนเท

เพื่อป้องกันน้ำปูนไหลทิ้ง เป็นเหตุให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงไป

ตรวจสอบการรดน้ำที่ไม้แบบ

เพื่อป้องกันไม้แบบดูดน้ำปูน

ตรวจสอบการบล๊อกช่องท่อต่างๆ ที่จะผ่านคาน หรือ ผ่านพื้นหล่อในที่

จะได้ไม่ต้องเจาะทีหลัง หรือ อาจมีผลทำให้ ความสูงของพื้น ถึง ท้องฝ้าต้องลดลงไป

ตรวจสอบระดับหลังคาน หรือ ระดับพื้นที่จะทำการเท

เพื่อป้องกันระดับผิดพลาด

กรณีที่เทหลังคาคอนกรีต ควรคำนึงถึงความลาดเอียง ตามที่แบบระบุด้วย

เพื่อให้น้ำไหลทิ้งได้สะดวก น้ำไม่ขังที่หลังคา

ตรวจสอบความสะอาด ในท้องคาน หรือ ท้องพื้นให้เรียบร้อย

ป้องกันสิ่งสรกปรกเข้าไปเจือปนเนื้อคอนกรีต

 

 

ซ้ายบน จะขึ้นไปเทปูนบนหัวเสา ต้องมั่นใจว่า ติดตั้งค้ำยันแน่นหนา
ภาพขวาและภาพล่าง ก่อนเทคอนกรีตต้องทำความสะอาดภายในแบบ
รดน้ำให้ชุ่ม เพื่อป้องกันไม้แบบดูดน้ำปูน

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
สารบัญแนวทางในการตรวจงานสร้างบ้าน

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com