เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินผลงานก่อสร้างของ ผู้รับเหมา

นาม ผู้รับเหมา กลุ่มช่างหัวกระทิ
ชื่อโครงการ Khun_It
สถานที่ก่อสร้าง บางนา
วันที่เริ่มก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2557
วันที่แล้วเสร็จ 24 มิถุนายน 2558
รายละเอียด

บ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอย 247 ตารางเมตร

 

กลับหน้าหลัก