เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินผลงานก่อสร้างของ ผู้รับเหมา

นาม ผู้รับเหมา กลุ่มช่างหัวกระทิ
ชื่อโครงการ Khun_Kaeng & Wattsun
สถานที่ก่อสร้าง เฉลิมพระเกียรติ ซ.13
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ตุลาคม 2557
วันที่แล้วเสร็จ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียด

บ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอย  542 ตร.ม.

 

กลับหน้าหลัก