เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินผลงานก่อสร้างของ ผู้รับเหมา

นาม ผู้รับเหมา กลุ่มช่างหัวกระทิ
ชื่อโครงการ khun_shin
สถานที่ก่อสร้าง บางนา
วันที่เริ่มก่อสร้าง 25 กันยายน 2555
วันที่แล้วเสร็จ 1 ธันวาคม 2556
รายละเอียด

บ้านสองชั้นยกใต้ถุนสูง

 
File Video ที่อัพโหลดไว้
"

กลับหน้าหลัก