ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

คู่มือปลูกสร้างบ้าน ฉบับของลุงทอม

 

ตอน 2 สร้างบ้านจะเริ่มต้นได้อย่างไร..?
1

โดย..ลุงทอม

 

มีที่ดินแล้ว..ต้องการจะสร้างบ้าน ต้องทำอย่างไร..?

ขั้นตอนมีแบบนี้ครับ...

ขั้นตอนที่ 1

สำรวจ "ความต้องการ" ในการสร้างบ้าน

ตรวจสอบว่า งบประมาณที่เรามี หรือวงเงินที่กู้ได้ พอที่จะสร้างบ้านหรือไม่.?

   
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินทางเลือกว่า จะว่าจ้างเอง หรือ หาที่ปรึกษามาช่วยทำการว่าจ้าง.!!
   
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทางเลือกว่า จะว่าจ้างใครดี ระหว่างว่าจ้างผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน.!!
   
ขั้นตอนอิสระ เตรียมที่ดินที่จะปลูกสร้าง (รังวัด ถมที่)
(ขั้นตอนอิสระ = ทำในช่วงที่เหมาะสมช่วงไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงตามขั้นตอน)
   
ทางเลือกที่ 1 กรณีเลือกที่จะว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน
  ดูผลงานสร้างบ้าน ของบริษัทรับสร้างบ้าน
  วางเงินจอง กับบริษัทรับสร้างบ้าน
  การทำสัญญากับบริษัทรับสร้างบ้าน
  บริษัทรับสร้างบ้าน ทำแบบก่อสร้าง และยื่นขออนุญาต
  ลงมือปลูสร้างบ้าน
   

ทางเลือกที่ 2

กรณีเลือกที่จะว่าจ้างผู้รับเหมา
  จ้างสถาปนิกออกแบบ หรือ..ซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป หรือ..ใช้แบบบ้านฟรี หรือ..ว่าจ้างแบบเทิร์นคีย์
  (ว่าจ้างแบบเทิร์นคีย์ ให้ผู้รับเหมาออกแบบและเป็นผู้สร้างย้าน)
  ทำความเข้าใจกับแบบบ้าน , ราคาว่าจ้าง, คุณภาพงาน , คุณภาพวัสดุที่จะได้รับ ด้วยตัวเอง
  ดูผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา
  แจกแบบบ้านให้กับผู้รับเหมาไปเสนอราคา
  ต่อรองราคากับผู้รับเหมา
  เซ็นต์สัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมา
  ลงมือปลู้กสร้างบ้าน
   
ทางเลือกที่ 3 การณืใช้บริการ "ซีเล็คคอน" (บริการเตรียมความพร้อมเพื่อการสร้างบ้านและการว่าจ้างผู้รับเหมา)
  ซีเล็คคอน..ให้ความรู้ เพื่อให้มี "ความเข้าใจ" ในเรื่องสร้างบ้านและการว่าจ้างผู้รับเหมา ที่ถูกวิธี
  ซีเล็คคอน..ให้คำแนะนำในขั้นตอนของการจัดทำ/จัดหา แบบบ้าน
  ซีเล็คคอน..ช่วย "ความคุมงบประมาณ" สร้างบ้าน "ระหว่างการออกแบบบ้าน"
  ซีเล็คคอน..ให้บริการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบก่อสร้าง ก่อนที่จะนำไปใช้ "ว่าจ้างผู้รับเหมา"
  ซีเล็คคอน..อธิบายเรื่องแบบก่อสร้างให้ "ผู้ว่าจ้าง" ฟัง เพื่อให้มีความเข้าใจในบ้านงที่จะสร้าง
  ซีเล็คคอน..จัดทำ "มาตรฐานฝีมือช่าง" เพื่อให้ผู้รับเหมารับทราบ และนำไปประกอบการตีราคา
  ซีเล็คคอน..จัดทำราคากลาง เพื่อใช้ในการต่อรองราคากับผู้รับเหมา
  ซีเล็คคอน..เชิญผู้ว่าจ้างมาทำสำนักงาน เพื่อ "ตรวจสอบความโปร่งใส" ของราคากลาง
  ซีเล็คคอน..ช่วยผู้ว่าจ้างปรับเนื้องานให้เหมาะสมกับงบประมาณ
  ซีเล็คคอน..ช่วยผู้ว่าจ้างสรรหาผู้รับเหมา หรือผุ้ว่าจ้างสรรหาผู้รับเหมา มาร่วมเสนอราคาด้วยก็ได้
  ซีเล็คคอน..พา "ผู้ว่าจ้าง" ไปดูงานของผู้รับเหมาทุกราย ที่รับเงื่อนไขการว่าจ้างได้
  "ผู้ว่าจ้าง" เลือกผุ้รับเหมารอบแรก เพื่อให้รับแบบไปแตีราคา
  ผู้รับเหมา.งเสนอราคา
  ซีเล็คคอน..ต่อรองราคากับผู้รับเหมา ต่อหน้าผู้ว่าจ้าง
 

ซีเล็คคอน..จัดเตรีมเอกสารเพื่อการเซ็นต์สัญญา

 

ผู้ว่าจ้าง "เซ็นต์" สัญยากับผู้รับเหมา ดดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา

  ลงมือปลูกสร้างบ้าน
  ซีเล็คคอน..เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
  ซีเล็คคอน..ช่วยแก้ปัญหาที่ ผู้ว่าจ้างแก้ไขไม่ได้

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญ
คู่มือปลูกสร้างบ้านฉบับของลุงทอม

 


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com