เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

หมวดที่ 4 เรื่องน่ารู้..ระหว่างการสร้างบ้าน


ลุงทอม

เรื่องที่ 1 สัญญาณบอกเหตุ ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงาน

เรื่องที่ 2 เจ้าของบ้าน VS. ผู้รับเหมา

เรื่องที่ 3 รวมภาพถ่ายชุด ช่างมือชุ่ย ชุ่ยแค่ไหนดูเอาเอง

เรื่องที่ 4 แนวทางในการตรวจสอบ คุณภาพการก่อสร้างบ้าน

เรื่องที่ 5 แนวทางในการจัดการ เพื่อให้บ้านที่สร้างได้คุณภาพ 1

เรื่องที่ 6 แนวทางในการจัดการ เพื่อให้บ้านที่สร้างได้คุณภาพ 2

เรื่องที่ 7 แนวทางในการจัดการ เพื่อให้บ้านที่สร้างได้คุณภาพ 3

เรื่องที่ 8 แนวทางในการจัดการ เพื่อให้บ้านที่สร้างได้คุณภาพ 4

เรื่องที่ 9 แนวทางในการจัดการ เพื่อให้บ้านที่สร้างได้คุณภาพ 5

เรื่องที่ 10 แนวทางในการจัดการ เพื่อให้บ้านที่สร้างได้คุณภาพ 6

เรื่องที่ 11 แบบฟอร์ม ตรวจสอบงานสร้างบ้าน

เรื่องที่ 12 วีดีโอคลิป โครงสร้างบ้าน งานก่อผนังคุณภาพ

เรื่องที่ 13 การทำเสาเข็มเจาะ และการตรวจสอบ

Back ไปหน้ารวม
สารบัญเรื่องน่ารู้เพื่อการสร้างบ้าน

35 User Online