เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

     
  ลงทะเบียนสำหรับผู้รับเหมา  
     
นามบุคคล หรือนิติบุคคล**
  ประเภท*  
อีเมล์  
UserName
รหัสผ่าน
ที่อยู่ / บ้านเลขที่
ถนน
แขวง / ตำบล
เขต / อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรณีย์
เบอร์โทรมือถือ 08XXXXXXXX
เบอร์โทรที่ทำงาน
เว็ปไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ (ห้ามใช้นามแฝง)*
ประสบการณ์การก่อสร้าง
สร้างบ้านมาแล้วกี่หลัง
รายละเอียดการให้บริการ  
จำนวนสถาปนิก   คน
จำนวนวิศวกร/วิศวกรที่ปรึกษา   คน
จำนวนโฟร์แมน   คน
ขณะนี้กำลังก่อสร้างกี่หลัง   หลัง