เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ถูกหรือแพง ในวงการรับสร้างบ้าน..? (3)

โดย ทิดฉุย

Service Select Con

Service Select Con Service Select Con

Service Select Con Service Select Con

ถูกหรือแพง ในวงการรับสร้างบ้าน - ต่อ

การมองเรื่องราคาถูกหรือแพงนั้น เป็นการมองในภาพรวมของบ้านหลังหนึ่ง ๆ ที่ได้รับ

กับงบประมาณที่ต้องจ่ายออกไป

 

แต่ถ้าเรามาพิจารณาแยกย่อยว่า ในงบประมาณที่สร้างบ้านหลังหนึ่ง ๆ นั้น

จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั้น ก็คงได้แก่สิ่งต่างๆตามหัวข้อข้างล่างนี้

 (ผมจะวิเคราะห์แต่ละตัว ในเรื่องราคาถูกหรือราคาแพงตามที่ได้ให้ความหมายไปก่อนหน้านี้แล้ว)

 

องค์ประกอบที่มีผลต่อราคาบ้าน

1. แบบบ้าน แบบก่อสร้าง

2. วัสดุก่อสร้าง

3. แรงงาน

4. วิธีการก่อสร้าง

5. ผลงานที่ออกมา

6. ค่าดำเนินการและกำไรของผู้รับจ้าง

 

1. แบบบ้าน แบบก่อสร้าง

ดูว่าแบบบ้านหลังนั้น ๆ ช่วยให้เจ้าของบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการทำโครงสร้าง มากเกินความจำเป็น (โครงสร้างไม่โอเวอร์) 

ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าออกแบบบ้าน - ทำพิมพ์เขียว

 

สมมุติว่ามีบ้านหลังหนึ่ง เจ้าของบ้านว่าจ้างสถาปนิกออกแบบบ้านให้

สถาปนิกรายที่ 1 คิดค่าออกแบบ 70,000 บาท

สถาปนิกรายที่ 2 คิดค่าออกแบบ 100,000 บาท

 

เห็นอย่างนี้อาจจะคิดว่าสถาปนิกรายที่สองจ่ายแพงกว่าใช่ไหม

แต่พอมา วิเคราะห์ร่วมกับค่าใช้จ่ายในการทำโครงสร้างแล้ว พบว่า

 

โครงสร้างบ้านของสถาปนิกรายที่ 1 ต้องใช้งบประมาณ 1,350,000 บาท

ในขณะที่โครงสร้างบ้านของสถาปนิกรายที่ 2 ใช้เงินค่าโครงสร้าง 1,200,000 บาท

 

ถ้าวิเคราะห์แบบนี้เราจะพบว่า ค่าออกแบบของสถาปนิกรายที่ 1 ที่คิดค่าออกแบบ 70,000 บาท

กลับแพงกว่า ค่าออกแบบของสถาปนิกรายที่ 2 ที่คิดค่าออกแบบที่ 100,000 บาท

 

เป็นไงล่ะครับท่าน

 

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

 

ไปหน้า..สารบัญเรื่องจริงผ่านเน็ท
ประสบการณ์สร้างบ้านของเจ้าของบ้าน