เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ข้อเตือนใจ... สำหรับท่านที่จะซื้อที่ดิน ในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อสร้างบ้านของท่าน (1)

โดย ลุงทอม

Service Select Con

Service Select Con

สวัสดีครับ

วันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจ สำหรับท่านที่กำลังจะซื้อที่ดิน เพื่อสร้างบ้านในหมู่บ้านจัดสรรมาฝากครับ

 

@@@@@

ผมเชื่อว่าเหตุผลหลักๆของคนที่ซื้อที่ดินในบ้านจัดสรรเพื่อสร้างบ้าน

คงหนีไม่พ้น

เรื่องของ ความน่าอยู่

ความปลอดภัย

สังคมในหมู่บ้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างที่หมู่บ้านเขาจัดให้

 

Service Select Con

@@@@@

หมู่บ้านจัดสรรที่ว่านี้ เราแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ หนึ่ง การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในหมู่บ้าน ยังอยู่ในมือของเจ้าของหมู่บ้าน

กลุ่มที่ สอง การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในหมู่บ้าน อยู่ในมือของพวกนิติบุคคล

 

@@@@@

สังคมทุกที่เมื่ออยู่ร่วมกันหมู่มาก

ควรที่จะต้องมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ การสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

ดังนั้นก่อนที่จะซื้อที่ดิน นอกจากราคาที่ดิน, ความน่าอยู่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีแล้ว 

เราควรขอดูกฏข้อบังคับของหมู่บ้านจากเจ้าของหมู่บ้านหรือนิติบุคคล ประกอบการพิจารณาด้วย

 

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน เท่าที่เคยได้ฟังมามีประมาณนี้ครับ

ต้องวางเงิน มัดจำ ก่อนการสร้างบ้าน

ห้ามคนงานก่อสร้าง พักในหมู่บ้าน ห้ามรถ 10 ล้อ เข้าหมู่บ้าน

ห้ามรถคอนกรีตผสมเสร็จ (แบบ 10 ล้อ) เข้าหมู่บ้าน

ต้องทำรั้วชั่วคราว

ห้ามสร้างบ้านสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ห้ามทำงานวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เก็บเงิน กรณีมีรถขนวัสดุ เข้าหมู่บ้าน โดยเก็บเป็นเที่ยว ๆ

 

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

 

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา