เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

หมวดที่ 2 เรื่องน่ารู้..เกี่ยวกับแบบบ้าน


ลุงทอม

อยู่เย็นเป็นสุข เริ่มต้นที่แบบบ้าน ตอนที่ 1

อยู่เย็นเป็นสุข เริ่มต้นที่แบบบ้าน ตอนที่ 2

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2532 ตอน 1

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2532 ตอน 2

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2532 ตอน 3

รู้เรื่องกฎหมาย ก่อนเลือกแบบบ้าน คัดมาแต่เนื้อๆ

การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อม 1

การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อม 2

การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อม 3

การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อม 4

การออกแบบบ้านที่เหมาะสมกับ สภาวะแวดล้อม 5

หน้าต่าง และ กันสาด 1

หน้าต่าง และ กันสาด 2

หน้าต่าง และ กันสาด 3

หน้าต่าง และ กันสาด 4

หน้าต่าง และ กันสาด 5

หน้าต่าง และ กันสาด 6

เจ้าของบ้าน.. กับแบบบ้าน และแบบก่อสร้าง

Back ไปหน้ารวม
สารบัญเรื่องน่ารู้เพื่อการสร้างบ้าน

26 User Online