เราช่วยให้คุณสร้างบ้าน ที่ได้คุณภาพ...
แบบสบายใจ ปลอดภัยจากปัญหาทิ้งงาน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา ของ ซีเล็คคอน (ยังไม่ได้อัพเดท)


ลุงทอม และ คณะ

เรื่องที่ 1 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 1 บทนำ

เรื่องที่ 2 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 2.1 การวางผังบ้าน

เรื่องที่ 3 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 2.2 ตรวจสอบ ผังบ้าน"

เรื่องที่ 4 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 3 เสาเข็มตอก

เรื่องที่ 5 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 3.2 ปั้นจั่นเสาเข็มตอก 

เรื่องที่ 6 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 3.3 การตรวจสอบงานเสาเข็มตอก 

เรื่องที่ 7 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 4 เครื่องมือสำหรับเสาเข็มเจาะ

เรื่องที่ 8 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 4-2 ข้อตกลงเรื่องการทำเสาเข็มเจาะ

เรื่องที่ 9 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 4-3 การตรวจสอบการทำเสาเข็มเจาะ

เรื่องที่ 10 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-1 การทำฐานราก (งานขุดดิน งานเทลีน)

เรื่องที่ 11 ข้อตกลงเรื่องฝีมือฯ ตอนที่ 5-2 การทำฐานราก (งานตัดเสาเข็ม หาศูนย์เสา)

เรื่องที่ 12 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-3 การทำฐานราก (วางเหล็ก ติดตั้งแบบหล่อ)

เรื่องที่ 13 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-4 การทำฐานราก (เทอคนกรีตฐานราก)

เรื่องที่ 14 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-5 การทำฐานราก (แบบที่ผ่านและไม่ผ่าน)

เรื่องที่ 15 ข้อตกลงฯ ตอนที่ 5-6 การตรวจสอบการทำฐานราก (ตรวจสอบงานขุดดิน เทลีน)

เรื่องที่ 16 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-7 การตรวจสอบการทำฐานรากบ้าน

เรื่องที่ 17 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-8 การตรวจสอบการหาศูนย์เสา

เรื่องที่ 18 ข้อตกลงฯ ตอนที่ 5-9 การตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีตของฐานรากและเสาตอม่อ

เรื่องที่ 19 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-10 ..ตรวจสอบ แบบหล่อคอนกรีตสำหรับฐานราก

เรื่องที่ 20 ข้อตกลงฯ ตอนที่ 5-11 ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตและแบบหล่อฯ

เรื่องที่ 21 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-12 การตรวจสอบขณะเทคอนกรีตฐานราก

เรื่องที่ 22 ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-13 การตรวจสอบหลังเทคอนกรีตฐานราก

Back ไปหน้ารวม
สารบัญเรื่องน่ารู้เพื่อการสร้างบ้าน

32 User Online