ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

เอกสารชุดข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้านนี้ สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นการเผยเพร่ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
บริษัทฯจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด


โดย ลุงทอมและคณะ

ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 1 บทนำ
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 2.1 การวางผังบ้าน
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 2.2 ตรวจสอบ ผังบ้าน
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 3 เสาเข็มตอก
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 3.2 ปั้นจั่นเสาเข็มตอก 
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 3.3 การตรวจสอบงานเสาเข็มตอก 
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง กับผู้รับเหมา ตอนที่ 4 เครื่องมือสำหรับเสาเข็มเจาะ
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 4-2 ข้อตกลงเรื่องการทำเสาเข็มเจาะ
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 4-3 การตรวจสอบการทำเสาเข็มเจาะ
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-1 การทำฐานราก (งานขุดดิน งานเทลีน)
ข้อตกลงเรื่องฝีมือฯ ตอนที่ 5-2 การทำฐานราก (งานตัดเสาเข็ม หาศูนย์เสา)
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-3 การทำฐานราก (วางเหล็ก ติดตั้งแบบหล่อ)
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-4 การทำฐานราก (เทอคนกรีตฐานราก)
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-5 การทำฐานราก (แบบที่ผ่านและไม่ผ่าน)
ข้อตกลงฯ ตอนที่ 5-6 การตรวจสอบการทำฐานราก (ตรวจสอบงานขุดดิน เทลีน)
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-7 การตรวจสอบการทำฐานรากบ้าน
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-8 การตรวจสอบการหาศูนย์เสา
ข้อตกลงฯ ตอนที่ 5-9 การตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีตของฐานรากและเสาตอม่อ
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-10 ..ตรวจสอบ แบบหล่อคอนกรีตสำหรับฐานราก
ข้อตกลงฯ ตอนที่ 5-11 ตรวจสอบการติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตและแบบหล่อฯ
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-12 การตรวจสอบขณะเทคอนกรีตฐานราก
ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่างฯ ตอนที่ 5-13 การตรวจสอบหลังเทคอนกรีตฐานราก

กลับหน้าแรก สร้างบ้าน

 


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com