ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

ตอนที่ 5-2 การทำฐานราก

2

งานตัดหัวเข็ม งานทดสอบความสมบรูณ์เข็มเจาะ งานหาศูนย์เสา

งานตัดหัวเข็ม

ผู้รับจ้างต้องตัดเข็มให้ได้ระดับตามที่กำหนด ตัดหัวเข็มด้วยความประณีต หน้าตัดหัวเสาเข็ม ต้องเรียบ และได้ระนาบ คอนกรีตต้องมีสภาพดีไม่เสียหาย ห้ามใช้ค้อนทุบโดยที่ไม่มีเครื่องมือตัด นำไปก่อนโดยเด็ดขาด

ในกรณีที่ตัดหัวเข็มแล้วหัวเข็มบิ่น ถึงแม้ว่าจะซ่อมแซมได้ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิสั่งให้ตัดหัวเข็มใหม่

ตรวจสอบระดับให้แน่ใจก่อนตัดเสาเข็ม ต้องมั่นใจว่าเสาเข็มอมเข้าไปในฐานรากตามที่ผู้ออกแบบกำหนด

ตรวจสอบว่า ผู้ออกแบบกำหนดให้มีเหล็กโดเวล หรือ ไม่ ในกรณีที่ผู้ออกแบบไม่ได้กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างยังคงเหล็กโดเวลที่โผล่มาจากเข็มตอก หรือ เข็มเจาะเอาไว้

ตัดหัวเสาเข็ม ต้องได้แบบนี้

ตัดหัวเข็มแบบนี้ ไม่ผ่านครับ

งานทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มเจาะ

สำหรับเข็มเจาะ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มเจาะทุกต้น (ทดสอบแบบไซซามิคส์เทสท์) ใช้บริษัทฯ ที่รับทดสอบเข็มเจาะตามที่กำหนดไว้ ในรายการวัสดุก่อสร้าง การทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มเจาะ ให้ทำหลังการตัดหัวเสาเข็มแล้วเท่านั้น

การทดสอบความสมบรูณ์ของเข็มเจาะ แบบไซซามิคส์เทสท์

งานหาศูนย์เสา

ให้ผู้รับจ้างตีเต๊า 2 สี ซึ่งจะเกิดจุดตัดบนหัวเข็ม 2 จุด โดยจุดตัดจากเส้นเต๊าสีดำจะแสดงศูนย์เสา ที่เกิดจากการวางผัง จุดตัดที่เกิดจากเส้นเต๊าสีแดง แสดงศูนย์เสาของเสาเข็มตอก หรือ เข็มเจาะ โดยหากจุดตัดทั้งสองสีทับกันพอดี แสดงว่าเข็มไม่หนีศูนย์

หากปรากฏว่าเสาเข็มหนีศูนย์เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนทราบ เพื่อให้วิศวกรออกแบบแก้ไขฐานราก หรือ แก้ไขด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม

 

ภาพขวา การหาศูนย์เสา หากจะทำเป็นผังไม้ต้องทำผังไม้ล้อมรอบ และขึงเอ็นให้ตรวจสอบทุกต้น
ภาพซ้าย ทำบ่าไม้เพื่อใช้หาศูนย์เสาแบบนี้ ไม่เอาครับ

 

การหาศูนย์เสาต้องตีเต๊า 2 เส้น คือ
1. ศูนย์กลางของผัง (สีดำ)
2. ศูนย์กลางของเสาเข็ม (สีแดง) ให้ทำแบบนี้ทุกต้น

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com