ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

เสาเข็มเจาะ

การตรวจสอบงานเสาเข็มเจาะ (ต่อ)

ตรวจสอบจำนวนปลอกเหล็กที่นำลงไปในดิน ว่ามีจำนวนปลอกเพียงพอหรือไม่ ..ดินระดับที่ไม่ต้องใช้ปลอกต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่บีบตัวเข้ามา

ตรวจสอบดินชั้นทราย ซึ่งจะเป็นระดับความลึกของเสาเข็มเจาะ

ตรวจสอบระดับความลึกของก้นหลุม พร้อมจดบันทึกไว้ทุกต้น

ตรวจสอบความยาวของเหล็กกับก้นหลุม ว่าได้ตามข้อกำหนด หรือ ไม่

เมื่อนำเหล็กลงหลุมแล้ว จะต้องจัดเหล็กเมนปากหลุมให้เรียบร้อย ไม่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง

ตรวจสอบว่า เหล็กปลอกอยู่อยู่เหนือระดับที่จะตัดหัวเข็ม หรือ ไม่ ลูกปูนอยู่ที่ประมาณปลอกเหล็ก ที่สอง หรือ ไม่

ก่อนเทคอนกรีต ให้ลองยกโครงเหล็กขึ้น-ลงดู หากไม่สามารถขยับได้โดยง่าย แสดงว่าหลุมเจาะที่ระดับปลายเหล็กเกิดการบีบตัวเข้ามารัดโครงเหล็ก จะต้องแก้ไขโดยยกโครงเหล็กออก และแก้ไขหลุมเจาะใหม่

ให้ผู้รับเหมาส่งสำเนาใบส่งคอนกรีต ให้ผู้ว่าจ้างทุกใบ ตอนส่งงวดงาน

ผู้รับเหมาต้องส่งภาพถ่ายการเจาะเสาเข็มตามข้อตกลง ทางอีเมล์ทุกวัน วันไหนไม่ส่งแสดงว่าไม่มีคนเข้าไปคุมงาน

นำเหล็กเสริมลงหลุม จัดเหล็กให้เรียบร้อย จัดเหล็กไปข้างใดข้างหนึ่ง แบบนี้ ไม่เอา

 

ก่อนเทคอนกรีตเล็กน้อย ให้ขยับโครงเหล็กขึ้นลง
หากไม่สามารถขยับได้โดยง่าย แสดงว่าหลุมเจาะที่ระดับปลายเหล็กเกิดการบีบตัว
เข้ามารัดโครงเหล็ก จะต้องแก้ไขโดยยกโครงเหล็กออก และแก้ไขหลุมเจาะใหม่

เทคอนกรีต

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง

 


31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com