ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

เสาเข็มเจาะ

ข้อตกลงเรื่อง การทำเสาเข็มเจาะ -ต่อ

เมื่อนำเหล็กเสริมลงหลุมเจาะแล้ว จัดเหล็กเสริมคอนกรีตให้เรียบร้อย ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

ระยะเวลาในการเจาะจนถึงเสร็จสิ้นการเทคอนกรีต จะต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่ การเจาะใต้ระดับปลายปลอกเหล็กชั่วคราว จนถึงการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ

การถอนปลอกโดยใช้ความดันจากเครื่องอัดลม 2-3 ปลอก หรือ จนกว่าจะเห็นว่าแรงฝืดระหว่างปลอกเหล็กกับคอนกรีต และแรงฝืดระหว่างปลอกเหล็กกับดินเหลือน้อยแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายการเจาะเข็ม ให้ผู้รับจ้างทางอีเมล์ทุกวัน โดยผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงาน (ซึ่งไม่ใช้ตัวแทนเสาเข็มเจาะ) ควบคุมงานตลอดระยะเวลาเจาะเข็ม พร้อมถ่ายภาพ ดังนี้
+ ภาพถ่ายขณะยกปลอกเหล็กแรกขึ้นตั้ง และกำลังออฟเซ็ทหาศูนย์เสา
+ ภาพถ่ายขณะเช็คดิ่ง 2 ด้าน ของปลอกแรก
+ ภาพถ่ายขณะเช็คดิ่ง 2 ด้าน ของปลอกที่สี่
+ ภาพถ่ายดินทรายก้นหลุม , ภาพถ่ายการวัดความลึกหลุมเจาะ
+ ภาพถ่ายรอยต่อของจุดทาบเหล็ก
+ ภาพถ่ายปากหลุมเจาะเมื่อนำเหล็กเสริมลงหลุมเรียบร้อย
+ ภาพถ่ายการลำเลียงคอนกรีต และการ เทคอนกรีต , ภาพถ่ายบิลส่งคอนกรีต

หมายเหตุ
ผู้รับเหมาอาจจะมองว่า นี่เป็นเรื่องเข้มงวดมาก ที่อื่นเขาไม่ทำกันถึงขนาดนี้
ต้องขอเรียนว่า เมื่อเรากำหนดเงื่อนไขขนาดนี้ ผู้ว่าจ้างก็ต้องยอมจ่ายตามเงื่อนไขแบบนี้ด้วย

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

 

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

 

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง

 


31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com