ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

เสาเข็มเจาะ

ข้อตกลงเรื่อง การทำเสาเข็มเจาะ

ก่อนเริ่มทำงานเจาะเสาเข็ม ให้ตรวจสอบว่า
+ บริเวณที่จะทำการเจาะเสาเข็ม เจาะลึกที่ระดับเท่าไร
+ มีการเตรียมทำคอนกรีตแห้งสำหรับเทก้นหลุม หรือ ไม่
+ เครื่องมือเช็ดดิ่งจำเป็นต้องมี หากไม่มีช่างจะใช้ตาเล็ง ซึ่งไม่ควรทำ

คำนวณความยาวของเหล็กเสริมคอนกรีต โดยเมื่อนำเหล็กลงหลุมเจาะแล้ว
+ ปลายเหล็กต้องสูงกว่าก้นหลุมไม่เกิน 50 ซ.ม.
+ เหล็กเมนต้องสูงกว่าระดับตัดหัวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม.
+ เหล็กปลอกต้องอยู่เหนือระดับตัดหัวเข็ม
(เมื่อรู้ว่าต้องเจาะลึกเท่าไร ก็สามารถคำนวณความยาวเหล็กได้)

ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการอุปกรณ์ตรวจสอบหมุดเสาเข็ม
..ในกรณีที่มีข้อสงสัยหมุดสำหรับเข็มเจาะคลาดเคลื่อน

ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาเข็มที่พึ่งเจาะเสร็จกับเสาเข็มต้นใหม่ที่จะเจาะ
.. ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มต้นที่ใหญ่กว่า

เมื่อตั้งปลอกเหล็กแรก ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับเหมา(ไม่ใช่ตัวแทนเสาเข็มเจาะ)
.. จะต้องเช็คออฟเซ็ท เพื่อให้เหล็กปลอกแรกมีศูนย์กลางตรงกับหมุดที่ได้วางผังไว้ (ตรวจสอบใกล้ชิดทุกต้น)

ซ้าย- คอกไม้ใช้สำหรับตรวจสอบหมุดเข็มกรณีสงสัยว่าคลาดเคลื่อน กรณีที่ไม่สามารถทำคอกไม่ได้ ช่างจะตรวจสอบหมุดเข็มจากหมุดอ้างอิง ขวา - ภาพแสดงการตั้งปลอกเห็กปลอกแรก

 

ขณะทำการตอกปลอกเหล็กตั้งแต่ปลอกแรกถึงปลอกเหล็กที่ 4
.. ให้ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับเหมา เช็คดิ่งจากขาทรายทั้งสองฝั่ง (ทำทุกต้น)

การใส่ปลอกเหล็ก จะต้องใส่จนถึงดินแข็งปานกลาง (ประมาณ 12-14 เมตร)

ความลึกของหลุมเจาะเป็นเท่าไรนั้น ให้ดูจากชั้นดินทรายเป็นตัวชี้ขาด

ทำการวัดระยะด้วยเครื่องมือวัดระยะ
.. ผู้ควบคุมงานจดบันทึกระดับความลึกก้นหลุมไว้ทุกต้น

เทคอนกรีตแห้งก้นหลุม (Dry Mix) (ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ตราช้างผสมทรายและหิน)
.. ปริมาณ 0.15 -0.25 ลบ.ม. ขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมเจาะ กระทุ้งด้วยลูกตุ้มที่ก้นหลุมให้แน่น

ภาพแสดงการเช็คดิ่งเสาเข็ม

มัดลวดตรงจุดทาบเหล็กแน่นหนา (ระยะทาบเหล็ก 40 เท่า
.. ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเมน มัดลวดให้แน่น ทุก 10 ซ.ม) ระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกให้เป็นไปตามที่วิศวกรกำหนด

ภาพแสดงการทาบเหล็ก

เมื่อใส่เหล็กเสริมลงในเข็มเจาะ
+ ปลายเหล็กจะอยู่สูงกว่าก้นหลุมไม่เกิน 50 ซ.ม.
+ เหล็กเมนต้องสูงกว่าระดับตัดหัวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม.
+ เหล็กปลอกต้องอยู่เหนือระดับตัดหัวเข็ม

ใส่ลูกปูนทุกระยะ 60 ซ.ม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้ปากหลุม (ประมาณปลอกที่สอง) จะต้องมีลูกปูนอยู่ด้วย ขนาดลูกปูน ต้องมี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม. หรือ ตามที่วิศวกรระบุ

โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

 

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง

 


31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com