ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

โดย ลุงทอมและคณะ

เสาเข็มตอก

ปั้นจั่นตอกเสาเข็มและอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคำนวณค่า Blow Count ขนาดความสูงของปั้นจั่น น้ำหนักตุ้ม ก่อนทำการตอกเข็ม

จะต้องมีการทำแผนผังการตอกเข็มมาให้อนุมัติก่อนตอกเข็ม

อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตะเกียบไม่คด เสาส่งไม่ชำรุด
หมวกครอบ อยู่ในสภาพที่ดี มีกระสอบรองหมวกครอบจำนวนมากพอ

มีขอนไม้รอง ปั้นจั่น มีขนาด และปริมาณที่เพียงพอแก่การใช้งาน

ต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับเช็คดิ่ง 2 ตัว

ต้องเตรียมแผ่นเหล็กใช้ในกรณีรอยต่อที่จะเชื่อมเสาเข็มไม่สนิท

ต้องการให้ผู้ควบคุมงานฝั่งผู้รับเหมา (คนละคนกับตัวแทนจากเสาเข็มตอก) ดูแลใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่นำเข็มขึ้นวางบนหมุด , ตอนตรวจสอบศูนย์เสา ตอนเช็คดิ่งเสาด้วยขาทรายทั้งสองด้าน และตอนเชื่อมรอยต่อเสาเข็ม

มีแบบฟอร์ม บันทึกการตอกเข็ม

ทำบันทึกข้อมูลการตอกเข็ม รายงานเป็นเอกสารให้กับผู้ว่าจ้าง แนบมากับหนังสือส่งงวดงาน

ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการถ่ายรูปการตอกเข็มทุกต้น พร้อมเขียนชอล์คแสดงกริดไลน์บนเสา  ในขั้นตอนต่อไปนี้
ก. ขณะตั้งเสาเช็คออฟเซ็ท
ข. การเช็คดิ่ง ตามรูปซ้ายมือด้านขวาล่าง
ค. รอยเชื่อมทั้ง 4 ด้าน ของเสาเข็มทุกต้น 
ง. ขณะทำการเช็คโบว์เคาน์

จัดเตรียมเอกสารสำหรับบันทึกการตอกเข็ม

ซ้าย ปั้นจั่นไม่ชำรุด ตะเกียบไม่คดงอ น้ำหนักตุ้มว่าตรงกับรายการคำนวณ
ขวา เสาส่งเข็มสภาพต้องพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด

ซ้าย ต้องมีกระสอบรองหัวเข็ม ป้องกันเข็มแตก
ขวา เตรียมขาทรายเช็คดิ่ง 2 ตัว

บน ขณะนำเสาเข็มตั้งบนหมุดที่จะตอก ผู้คุมงานฝ่ายผู้รับจ้างจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ล่าง มีผู้ควบคุมงานฝั่งผู้รับจ้าง (ไม่ใช่ตัวแทนจากเข็มตอก) ดูแลใกล้ชิด

มีขอนไม้รองปั้นจั่นมากเพียงพอแก่การใช้งาน

 

เตรียมแผ่นเหล็กแซม กรณีที่รอยต่อเชื่อมเสาเข็มไม่แนบสนิท

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

 

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง

 


31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com