ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

 

 

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอนโดย ลุงทอมและคณะ

เสาเข็มตอก

ลักษณะของเสาเข็ม

ใช้เสาเข็มที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 396-2549)
ต้องมีหนังสือรับรอง 2 แบบ ได้แก่
สำเนาหนังสือรับรองว่า โรงงานผลิตเข็มได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม และ หนังสือรับรองการขายจากโรงงานว่า ได้ขายเสาเข็มมาที่หน่วยงานที่จะสร้างจริง

ซ้าย เสาเข็ม มอก. 369-2549 ขวา เสาเข็ม มอก. 369-2524 ไม่ใช้แล้ว
ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๓๕๖๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

มอก.369-2549 ระบุว่า
เนื้อคอนกรีตต้องแน่นสม่ำเสมอ ความไม่เรียบที่ตำแหน่งใด ๆ บนพื้นผิวด้านข้างของเสาเข็มจะนูนขึ้นหรือ
เว้าลงได้ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร จากแนวตรง 3 เมตร และไม่มีส่วนบกพร่องที่จะก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อการนำไปใช้งาน เช่น รอยพรุน การเสียรูป แตกลึกถึงเหล็ก หรืออื่น ๆ

ในส่วนของ เครื่องหมายและฉลากมอก.369-2549 ระบุว่า
ที่เสาเข็มทุกต้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
และถาวร ที่ระยะประมาณ 500 มิลลิเมตร จากปลายที่ตอก
+ ชื่อขนาด และความยาว
+ วัน เดือน ปีที่ทำ
+ ตำแหน่งของจุดยก
+ ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
+ ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

เสาเข็มจะต้องไม่ร้าว ไม่แตก ไม่หัก ไม่บิ่นมากเกินไป

มอก.369-2549 ระบุว่า ต้องไม่มีรอยร้างต่อเนื่องกันเกินครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูป ทำมุมระหว่าง 80 องศา - 90 องศา กับแนวแกนกลาง รอยร้าวที่เกิดขึ้นแต่ละแนวต้องไม่ห่างกันไม่น้อยกว่า 500 ม.ม.

หัวเข็มไม่เอียงต้องตั้งฉากกับตัวเข็ม
มอก.369-2549 ระบุว่า
ปลายเสาเข็ม -ปลายด้านตัด ต้องมีผิวหน้าเรียบจะนูนขึ้นหรือเว้าลงได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ต้องตั้งฉากกับแนวแกนกลางของเสาเข็มโดยจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 องศา

ความตรง
มอก.369-2549 ระบุว่า
เมื่อวางเสาเข็มตาม ข้อ 9.4.1 แล้ว ระยะโก่งตัวขึ้น ระยะแอ่นตัวลง หรือระยะความงอที่ส่วนใด ๆ ของเสาเข็มนี้
ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลายทั้งสองของส่วนที่โก่งตัวขึ้น แอ่นตัวลง หรืองอ กับผิวด้านนั้น ๆ ต้องไม่เกิน l/360

ตัวอย่างการวัดระยะความงอ - ที่มา มอก. 369-2549

 

เสาเข็มต้องได้อายุการหล่อ (15 วันนับจากวันหล่อ)

จะต้องได้พื้นที่ภาคตัดขวาง ตามที่ระบุไว้ (ดูภาพประกอบ)

การเก็บกอง

พื้นที่ที่จะเก็บกองเสาเข็มที่หน้างาน ต้องเกลี่ยให้เรียบก่อนนำเข็มไปวาง (ป้องกันเข็มหักขณะกอง)

เก็บกองเสาเข็มให้ถูกวิธี ใช้ไม้หนุนบริเวณหูหิ้ว ต้องระวังไม่ให้เสาเข็มแอ่น บิด ร้าว

หน้าตัดเสาเข็มได้ฉากกับแนวแกนเสา

ปรับดินที่จะกองเสาเข็มให้เรียบ ใช้ไม้หนุนตรงหูหิ้ว

เสาเข็มร้าว

เสาเข็มตอกที่มีรอยร้าว บิ่นมาก ไม่ให้ใช้

ภาพแสดงพื้นที่ภาคตัดขวาง
ที่มา - มอก. 396/2549

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง


31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com