ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอนโดย ลุงทอมและคณะ

การตรวจสอบ ผังบ้าน

การตรวจสอบ ผังบ้าน

ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวางผัง เช่น
เทปวัดระยะต้องเป็นเหล็ก ห้ามใช้เทปพลาสติก
หมุดที่จะใช้ตอกแสดงตำแหน่งเข็ม ใช้ไม้ขนาด 1 x 1 นิ้ว หรือ 1 x 2 นิ้ว ต้องยาวไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม. ตอกตะปูที่หัว พร้อมเชือกพลาสติกสีแดง หรือ เหล็กขนาด 6ม.ม. ยาว 30 ซ.ม. ก็ได้ ผูกเชือกพลาสติกสีแดง
หมุดที่ตอกแสดงจุดอ้างอิง ให้ใช้ไม้ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว หรือ ไม้ยูคา ศ.ก. ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตอกตะปูที่หัว

ตรวจสอบการทำป้ายแสดงตำแหน่งกริดไลน์ ของเสา A , B , C .. 1 , 2 , 3 ..

ไม้ที่ใช้ทำคอกไม้ เป็นไม้ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ต้องตรง ไม่โค้งคดมากเกินไป

ตรวจสอบตำแหน่งบ้าน กับระยะร่นตามกฎหมาย

ตรวจสอบส่วนยื่นของอาคาร เช่น แนวชายคา ว่าถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

ตรวจสอบแนวบ้าน เมื่อเทียบกับแนวถนน หรือแนวเขตที่ดินข้างเคียง หรือ ตามที่ซินแสกำหนด

ตรวจสอบศูนย์เสา ระยะระหว่างเสา ระยะรวมทั้งหมด

ตรวจสอบจำนวนหมุดสำหรับเสาเข็ม ครบตามที่ออกแบบหรือไม่

ตรวจสอบตำแหน่งและจำนวนของหมุดอ้างอิง ว่าครบถ้วนตามข้อกำหนด หรือ ไม่ (ต้องมี 8 จุด)

ตรวจสอบความมั่นคงของหมุดเข็มและหมุดอ้างอิง ว่ามีโอกาสเคลื่อนได้ง่าย หรือไม่

ตรวจสอบฉากบ้าน โดยใช้กฎ 3:4:5 และการดึงแนวทแยง (ให้ช่างวัดให้ดู)

ตรวจสอบระดับ บวก/ลบ ศูนย์ศูนย์ ว่าจะใช้ตรงจุดใด

 

 

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com