ตลาดซื้อ-ขาย บริการรับสร้างบ้าน

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้าน
เรื่องฝีมือช่างกับผู้รับเหมา
ของ ซีเล็คคอน

เอกสารชุดข้อตกลงประกอบการว่าจ้างสร้างบ้านนี้
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นการเผยเพร่ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
บริษัทฯจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุด


โดย ลุงทอมและคณะ

บทนำ

ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 5 ผลงานสร้างบ้าน ของผู้รับเหมา 2

บทนำ

เอกสารชุดนี้ ซีเล็คคอน.คอม ใช้ตกลงกับผู้รับเหมา
ในเรื่องฝีมือช่างและคุณภาพงานสร้างบ้านที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ
โดยก่อนทำการตีราคานั้น ซีเล็คคอนได้แจ้งให้ผู้รับเหมาที่ตีราคารับทราบ และตีราคางานตามคุณภาพงานนี้

ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต้องรับทราบว่า ผู้ว่าจ้างมีความคาดหวังว่าจะได้งานที่มีคุณภาพตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้คุณภาพงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และยอมจ่ายค่าก่อสร้างสมกับคุณภาพที่ต้องการ

ข้อตกลงประกอบการว่าจ้างฯ นี้ ทำเพิ่มเติมจากที่แบบก่อสร้างได้ระบุไว้ หากข้อกำหนดนี้ ขัดแย้งกับข้อกำหนดในแบบก่อสร้าง
ให้ยึดถือข้อกำหนดในแบบก่อสร้างเป็นเกณฑ์

ในเนื้อหา ได้เขียนถึงวิธีการตรวจงานเอาไว้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้นำไปใช้ในการตรวจงานได้จริง

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ไปหน้าสารบัญมาตรฐานฝีมือช่าง

 


31-1-2559

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com