ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน
 

สมาชิก Login

สมัครสมาชิกใหม่ , ลืมรหัสผ่าน

การออกแบบบ้าน-อาคาร
ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ที่มา ..เอกสารเผยแพร่ชุด สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลัง งานแห่งชาติ 
ผู้เขียน จินดา แก้วเขียว และ คณะ รวบรวมโดย ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย

 

หน้าต่าง และ กันสาด

1

“หน้าต่างและกันสาด” 

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาคารทุกชนิดรวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยทุกประเภท การออกแบบหน้าต่างและกันสาดที่ดีนั้น ต้องคำนึงถึงการลดปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์ ไม่ให้เข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่อาคารน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามให้แสงธรรมชาติที่ช่วยในการมองเห็นผ่านเข้าสู่ตัวอาคารและบ้านพักอาศัยมากที่สุด ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างของอาคารและบ้านพักอาศัยลงได้

 

หน้าต่าง

โดยทั่วไป อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย จะได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่บางส่วนของผนังเป็นหน้าต่าง และถือได้ว่า หน้าต่างเป็นส่วนประกอบหลักของอาคารทุกชนิด ซึ่งหน้าต่างที่นำมาประ กอบกับอาคารมีหลายรูปแบบตามความนิยม และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการระบายอากาศ รับแสงสว่างจากธรรมชาติ และให้เห็นทัศนียภาพภายนอก แต่สำหรับอาคารในปัจจุบันนิยมติดตั้งหน้าต่างกระจกเพื่อให้อาคารดูทันสมัย ยิ่งถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงมักนิยมก่อสร้างผนังอาคารเป็นกระจกเนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าผนังทึบ

หน้าต่างเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการออกแบบอาคาร บ้านที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อให้การเลือกใช้หน้าต่างมีความเหมาะสมกับการออกแบบอาคาร เราจึงควรมารู้จักชนิดและรูปแบบของหน้าต่าง

รูปแบบของหน้าต่าง

รูปแบบของหน้าต่างสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. หน้าต่างชนิดบานเลื่อนขึ้นลง

หน้าต่างชนิดนี้จะมีลักษณะสี่เหลี่ยมเลื่อนขึ้นลง ข้อเสียของหน้าต่างชนิดนี้ คือ ปิดเปิดไม่สะดวกและจะรับลมได้เพียงครึ่งหนึ่งของหน้าต่างชนิดที่สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

2. หน้าต่างชนิดบานเลื่อนด้านข้าง

หน้าต่างชนิดนี้สามารถประหยัด  เนื้อที่ภายนอกสำหรับปิดเปิดได้แต่ การเปิดจะเปิดได้เพียงครึ่งของบานหน้าต่างชนิดอื่นอีกทั้งอุปกรณ์ ในการติดตั้งหน้าต่างในรูปแบบนี้มีราคาแพงเพราะต้องใช้รางเลื่อนแต่ สามารถรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

3. หน้าต่างชนิดบานกระทุ้ง

หน้าต่างชนิดนี้จะเป็นลักษณะผลักออกจากตัวกรอบหน้าต่างในเวลาเปิด และใช้แรงดึงเข้าหาตัวในกรณีที่จะปิดหน้าต่าง โดยบานพับจะอยู่ส่วนบนของบานหน้า ต่าง หน้าต่างชนิดนี้มีข้อเสียคือปิดเปิดลำบาก และทำความสะอาดยาก แต่สามารถรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติได้ดี

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้าสารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แบบบ้าน แปลนบ้าน แบบก่อสร้าง

 


14-4-2558
สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com