ค้นหาข้อมูล
ใน ซีเล็คคอน.คอม
 

สมาชิก Login

สมัครสมาชิกใหม่ , ลืมรหัสผ่าน


 

 

รายงานการก่อสร้างบ้าน

โดย..วิศวกร

ฟังคติเตือนใจก่อนสร้างบ้าน กดปุ่ม Play

 


บ้านคุณ (Login Name)
 vichaismk

สถานที่ก่อสร้าง พระราม 2

รหัสของผู้รับเหมา C 200945

เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้ คลิกที่นี่

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 420 วัน

วันที่เริ่มก่อสร้าง 12 มกราคม 2554

วันที่ครบกำหนด 6 มีนาคม 2555

ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มแสงตะวัน

 

เลือกดูรายงานของแต่ละฝ่าย

จะสร้างบ้าน ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ปรึกษาเราได้ที่นี่ รายงานความคืบหน้าในการสร้างบ้าน ของผู้ที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา กับซีเล็คคอน ผู้รับเหมาที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าร่วมประมูลงานได้ที่นี่

 

 

 

วันที่เข้าตรวจสอบงาน 5 สิงหาคม 2557
วันที่ทำรายงาน 6 สิงหาคม 2557
วันที่เข้าตรวจสอบงาน ในครั้งที่แล้ว 25 กรกฎาคม 2557
การดำเนินการหลัก
งวดงานที่ 9
- เทคอนกรีตคานรับพื้นชั้นใต้หลังคา พื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
- วางแผ่นพื้น เทท้อปปิ้ง (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
- เทเสารับพื้นหลังคา
- เทบันได ค.ส.ล. ทุกตัว แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 10
- งานเทคานรับพื้นหลังคา และพื้นหลังคา
- เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลง ดีเทลงานส่วนนี้ จะมีการทำงานลด-เพิ่มภายหลัง โดยมีเงื่อนไขว่า งานลดผู้ว่าจ้างได้ค่าวัสดุ ,ค่าแรง ,ค่าดำเนินการ และ กำไร คืน 100% คิดตาม
บีโอคิว ส่วนงานเพิ่มเติม คิดค่าวัสดุตามราคาขณะที่เสนอราคา ค่าแรงต่อหน่วย ค่าดำเนินการ และกำไรตามบีโอคิว
งวดงานที่ 11
- ก่อผนัง ตั้งวงกบ 50% (เสาเอ็นทับหลังทุกระยะ 2.5 เมตร)
- ** ผู้ว่าจ้างสรุปตำแหน่งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก **
งวดพิเศษ
- ติดตั้งบัวปูนรอบหลังคา แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 12
- ก่อผนังตั้งวงกบ ส่วนที่เหลือ (เสาเอ็นทับหลังทุกระยะ 2.5 เมตร)
งวดงานที่ 13
- กรุผนังโฟมอีพีเอส (ผู้ว่าจ้างจัดหาวัสดุ) เดินท่อไฟฟ้า ** เสนอราคาก่อนทำ **
- เดินท่อสุขาภิบาลภายในบ้าน พร้อมทดสอบแรงดันท่อประปา และทดสอบการไหลของท่อน้ำทิ้ง (อย่าลืมท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้งตรงส่วนเตรียมอาหารด้วย)
- ฉาบปูน 50% แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 14
- ฉาบปูนส่วนที่เหลือ (ยังไม่รวมแลงโก้) ฉาบบันได
- ต๊อกขี้ปูน ทำความสะอาดพื้นทั้งชั้นล่าง และชั้นบน
- ปรับปูนทราย เตรียมผิวพื้นเพื่อการปูกระเบื้องและปูไม้ *ก่อนทำงวดนี้ ต้องสรุปผิวพื้นส่วนที่ไม่ได้ตีราคาไว้*
งวดงานที่ 15
- ร้อยสายไฟฟ้าในตัวบ้าน (เสนอราคาก่อนทำ) ทำโครงสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ปูกระเบื้องห้องน้ำ
- ฉาบแลงโก้ ทั้งภายใน และภายนอก พร้อมขัดแต่ง (ในส่วนที่จะทำผนังทรายล้าง กรุกระเบื้อง) ไม่ต้องฉาบ
- ทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 16
- ทำฝ้าเพดานทุกรายการ
- ผู้ว่าจ้างนำงานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมเข้ามาติดตั้ง แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 17
- ปูพื้น F-1 , F-2 บันได ST-1 , ST-2 (ดูเนื้องานใน บีโอคิวประกอบ)
- ปูผิวพื้นตามที่ตกลงกันไว้ในงวดที่ 14 ผุ้รับจ้างเสนอราคาก่อนทำ
- ปูไม้บันได ST-3 (ราวบันไดเสนอราคาภายหลัง) ติดต้งท้อปเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 18
- ติดตั้งดวงโคม-สวิทช์-ปลั๊ก (ตกลงราคาก่อนทำ)
- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า +โทรศัพท์เข้าบ้าน (ตกลงราคาก่อนทำ)
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสีจริง 1 รอบ ตรวจงานก่อนการทาสีรอบสุดท้าย
ถึงงวดนี้ งานทุกรายการต้องเสร็จ ยกเว้นงานสุขาภิบาลภายนอก และ งานทำสีรอบสุดท้าย
งวดงานที่ 19
- ทำงานสุขาภิบาลภายนอก ทำสีงานอื่นๆ รอบสุดท้าย ทำความสะอาด ส่งมอบบ้าน
(ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีงานตกแต่งภายใน ผู้ว่าจ้างต้องตรวจงานก่อน เมื่อผู้รับจ้างแก้ไขงานให้แล้วเสร็จ ให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงิน ในงวดนี้ให้ผู้รับจ้าง โดยคงเหลือเงินเอาไว้ เพื่อทำสีรอบสุดท้าย 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน))

ข้อตกลงก่อนการดำเนินงาน ในแต่ละงวด
ตกลงดำเนินงานก่อสร้างดังนี้
- เตรียมการประกอบแบบ ผูกเหล็ก คานชั้นรับพื้นชั้นใต้หลังคา พื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
- เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา ก่อนการเทคอนกรีต
- เทคอนกรีตคานพร้อมพื้นหล่อในที่ชั้นรับพื้นชั้นใต้หลังคา ให้หลังคานเรียบเสมอ ได้ระดับ(พร้อมวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป)
- วางแผ่นพื้น และเทท้อปปิ้งพื้นชั้นใต้หลังคา ท้องพื้นให้เสมอ วางพื้นชิดไม่มีร่อง หัวพื้นsupportบนคาน มีเหล็กยึดคานกับtoppingของพื้นสำเร็จรูป มีsupportกลางพื้น
- เทเสารับพื้นชั้นดาดฟ้า และเสารับคานรับจันทัน ตั้งเสาให้ได้ศูนย์เสา ดิ่งเสาทั้งสองแกน ยึดเสาค้ำยันให้แข็งแรง
- ประกอบแบบ ผูกเหล็ก คานชั้นรับพื้นหลังคา พื้นหล่อในที่ชั้นหลังคา คานและพื้นดาดฟ้า ให้แล้วเสร็จทั้งหมด
- ก่ออิฐผนังริมนอกใช้อิฐมวลเบาชั้นนอก ด้านในใช้โฟมEPS (การติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต) ก่ออิฐมอญผนังริมในและผนังห้องน้ำ
- งานหลังคา ทำโครงหลังคา วางแป มุงกระเบื้องหลังคา มีปีกนกคสล.,บัวปูนรอบอาคาร
วันที่ทำการตกลง ก่อนการทำงาน

25 กรกฎาคม 2557

เนื้อหาที่ได้ตกลงก่อนการทำงาน
- ประกอบแบบ ผูกเหล็ก คานชั้นรับพื้นชั้นใต้หลังคา คานและพื้นดาดฟ้า ให้ได้ 100 % คานริมนอกอาคารทั้งหมดชิดริมนอกเสา(ริมคานและริมเสาเสมอกัน)
- ก่อนเทคอนกรีตคานคานชั้นรับพื้นชั้นใต้หลังคา ให้เดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย(หากมี) ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ให้แล้วเสร็จ
- เสียบเหล็กเสาเอ็น-ทับหลังชั้นใต้หลังคา ก่อนเทคอนกรีต โดยให้เป็นไปตามแบบ
- เสียบเหล็กฝังplateเหล็กรับจันทันให้แล้วเสร็จชั้นใต้หลังคา ก่อนเทคอนกรีต ตามแบบ
- ผนังก่ออิฐได้line,ได้ดิ่งและได้ฉาก มีเสาเอ็น-ทับหลังตามข้อกำหนด
- มุงหลังคา ขึ้นโครงหลังคา ให้ได้องศา ได้แนวระนาบ ทั้งจันทันและแป หลังคาไม่รั่วซึม
- ฉาบปูน ชั้นใต้หลังคา ลงมาถึงชั้นล่าง

- ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร
การตรวจสอบ และ วิธีการตรวจสอบ
ประกอบแบบ,ผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสารับคานหลังคา
- ตรวจแบบเสา ตรวจเหล็กเสริมเสาชั้นสอง ขนาดแบบ ตรวจความแข็งแรงค้ำยันแบบ ขนาดและจำนวนเหล็กยืน เสารับคานหลังคาและเหล็กปลอก
วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีต พื้นชั้นรับโครงหลังคา
- ตรวจระดับแผ่นพื้นสำเร็จรูป รอยต่อระหว่างแผ่น การเชื่อมติดกลางแผ่น เหล็กยึดหัวคาน ตรวจเหล็กtopping ตรวจปุ่มระดับพื้นเตรียมเทคอนกรีต อุดรอยรั่วให้สนิท ล้างพื้นทำความสะอาดพื้นก่อนเท ตรวจขนาดคอนกรีต ใช้รถเครนเทคอนกรีต
วางท้องแบบ,ผูกเหล็กคาน ชั้นคานหลังคา รางน้ำคสล.รอบอาคารชั้นหลังคา
- ตรวจงานท้องแบบ ตรวจเหล็กเสริมคาน ชั้นคานหลังคา ขนาดแบบ ตรวจความแข็งแรงค้ำยันแบบ ขนาดและจำนวนเหล็ก main คาน ชั้นคานหลังคา ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ชั้นคานหลังคาดาดฟ้า ก่อนการเทคอนกรีต
- ตรวจชนิดตำแหน่งท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย การเดินท่อ การยึดท่อ ขนาดและชนิดท่อ
ประกอบแบบ,ผูกเหล็กพื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา คานและพื้นดาดฟ้า
- ตรวจแบบ เหล็กเสริมพื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา คานและพื้นดาดฟ้า ขนาดและจำนวนเหล็กเสริม และระยะห่างเหล็กเสริมพื้น
ก่ออิฐ ,เสาเอ็นทับหลัง
- ตรวจเสาเอ็นทับหลัง ตรวจเหล็กเสริมใช้เหล็ก๘9มม. 2เส้น เหล็กปลอกลูกโซ่๘6มม.ตรงตำแหน่งตามข้อกำหนด งานก่ออิฐ ก่อตามlineผนังแบบสถาปัตย์อิฐมวลเบาไม่ให้มีช่องเห็นแสงรอยต่อก้อนต้องติดสนิท
วงกบไม้
- ตรวจสภาพทางกายภาพวงกบ ได้ขนาด ไม่บิด โก่ง หน้าวงกบไม่แตก ก่อนติดตั้งให้ทาชแลคขาวป้องกันน้ำปูนกัดไม้ดำ ติดเทปกาวหน้าไม้ป้องกันรอยขีดข่วน ตั้งวงกบให้หน้าวงกบเสมอปูนฉาบ(ตามแบบ) ค้ำยัน ตรวจเช็คดิ่งทั้งสองแกน ทำเสาเอ็นทับหลังคสล.รอบวงกบโดยยึดโยงกับเสาและคาน
- ตรวจโครงหลังคาเหล็ก ขนาดและชนิดตามแบบ เช็ดทำความสะอาดเหล็กก่อนชุบสี การชุบสีรองพื้นกันสนิมให้เต็มหน้าเหล็ก ชุบสีจริงเช่นเดียวกัน ขึ้นโครงหลังคาให้ได้ตามองศา หลังจันทันดึงเอ็นเสมอทั้งหมด เมื่อวางแปไม่แอ่น มุงหลังคาได้แนวไม่รั่วซึม ระยะได้ตามแบบ
- ตรวจงานฉาบปูนผนังภายในและภายนอก ตรวจงานจับเสี้ยม จับปุ่มระดับผนัง ตรวจแนวฉาบทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ตรวจสอบงานฉาบปูนจับฉากห้องน้ำ
- ตรวจงานติดตั้งบัวปูนสำเร็จ แนวผิวบน ,ล่าง ต้องได้ระนาบ ตลอดแนว รอยต่อสนิท การยึดบัวกับคานคสล.ต้องมั่นคงแข็งแรง ยึดด้วยพุกและขอเหล็ก กรอกปูนให้เต็มช่องว่างภายใน อุดและแต่งจุดยึดให้สนิทเรียบสวย
การติดตาม และ แก้ปัญหาให้กับเทคนิคเชี่ยน
ติดตามงานทั่วไป ติดตามตรวจสอบงานงานระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล งานฝ้าเพดาน งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง
ปัญหาที่เทคนิคเชี่ยน แจ้งไว้ในรายงานล่าสุด
- ไม่มี
การสั่งการ การแก้ปัญหาของวิศวกร
-
ภาพถ่ายการดำเนินงาน

ภาพที่ 1 แสดงภาพงานติดตั้ง หลังคาskylight
ภาพที่ 2 แสดงภาพงานติดตั้งฝ้าเพดานsmart board ใต้โครงหลังคา
ภาพที่ 3-4 แสดงภาพงานฉาบปูนผนังภายใน,ฉาบบางสกิมโค้ทผนังภายใน
ภาพที่ 5-8 แสดงภาพงานติดตั้งโครงคร่าวฝ้า ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด โป๊วรอยต่อขัดแต่งเรียบ
ภาพที่ 9-12 แสดงภาพงานโป๊ว ขัดแต่ง ลงสีเฟอร์นิเจอร์built in
ภาพที่ 13 แสดงภาพงานปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องน้ำ
ภาพที่ 14 แสดงภาพงานติดตั้งบัวปูนปั้นชายผนังสำเร็จรูป
ภาพที่ 15 แสดงภาพงานฉาบปูนผนังภายนอก,ฉาบบางสกิมโค้ทผนังภายนอก
ภาพที่ 16 แสดงภาพงานรั้วด้านหลัง ทำโครงแผงรั้ว,กรุแผ่นbest wood
อื่นๆ (ถ้ามี)
- กำหนดตำแหน่ง Mainboard ที่ห้องใต้บันได ใกล้ช่อง shaft (เมื่อเทคอนกรีตคานชั้นล่างแล้ว ให้วางท่อร้อยสายเมนใหญ่ไปยังมิเตอร์ภายนอก)
- กำหนดตำแหน่ง Domer ที่โครงหลังคา
- แก้ไขตำแหน่ง รางน้ำ ที่ขอบหลังคา
- แก้ไขแบบสถาปัตย์งานก่ออิฐ ตำแหน่งประตูหน้าต่างบางจุด
- อยู่ระหว่างยื่นแบบแก้ไขเพิ่มเติม(เขต)
- กำหนดตำแหน่งพัดลมดูดอากาศดาดฟ้า ตามแบบที่ส่งให้ ห่างจากขอบคาน 50 ซม. ขนาดช่องเปิด 15x15จำนวน 2ช่อง, 12x12จำนวน 1ช่อง โดยทำcurbรอบช่องเปิด กว้าง 10ซม.สูง 10ซม.
- ได้รับแบบระบบไฟฟ้าแก้ไขใหม่ จำนวน 1 ชุด
งานที่ต้องเตรียมการก่อนเทคอนกรีต
- ล้างแบบ เสา คาน พื้น และบันไดให้สะอาด
- ค้ำยันแบบ เสา คาน พื้น และบันไดให้มั่นคงแข็งแรง อุดช่องรอยต่อ รูที่ไม้แบบ ให้สนิท เพื่อกันน้ำปูนไม่ให้ไหลออก
- เสียบเหล็กเสาเอ็นทับหลัง ที่ เสา คาน พื้น และบันไดตามตำแหน่งในแบบ
- เสียบเหล็กพื้นบันได ที่คานบันไดชั้นสองให้ตรงตำแหน่ง
- ทำระดับเทคอนกรีต เสา คาน พื้น และบันได
งานเปลี่ยนแปลง ปีกนกคสล.คานกลางหลังคา ตัดออก แก้ไขใช้หลังคาซ้อน ใส่ flashing ติดบัวชายหลังคาช่วงบน
วันที่คาดว่าเข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งต่อไป
12 สิงหาคม 2557
- ทำการตรวจสอบงานท่อระบายน้ำ งานโยธารอบอาคาร
- ทำการตรวจสอบงานหลังคา
- ทำการตรวจสอบงานฉาบบางสกิมโค้ท
- ทำการตรวจสอบงานบัวปูนรอบอาคาร
- ทำการตรวจสอบงานเดินท่อระบบไฟฟ้า,ระบบประปาสุขาภิบาล
 

 

 

ข้อตกลงก่อนการทำงาน

งวดงานที่ 1 วางผัง ทำห้องน้ำคนงาน ทำเสาเข็มเจาะ ุ 0.35 m. 15 ต้น แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 2 ทำเสาเข็มเจาะ ุ 0.35 m. 15 ต้น แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 3 ทำเสาเข็มเจาะ ุ 0.35 m. 16 ต้น แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 4
- ขุดดินเทลีน ตัดหัวเข็ม หาศูนย์เสา ทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม
- ผู้ว่าจ้างนำเหล็กเข้าหน่วยงาน 30% (จากมูลค่าเหล็กตาม บีโอคิว)
- ผู้รับจ้างนำไม้แบบเข้าหน่วยงาน 30%
- เทฐานราก เสาตอม่อ (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
**เนื่องจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้นำเหล็กเข้ามาเอง ในงวดนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าเหล็ก 265,000 บาท จากค่างวด**
งวดงานที่ 5
- นำไม้แบบเข้าหน่วยงาน 30%
- ผูกเหล็ก-เข้าแบบคานรับพื้นชั้นล่าง และพื้นหล่อในที่ ของทั้งฟลอร์
- ทำระบบท่อสุขาภิบาลใต้อาคาร แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 6
- เทคอนกรีตคานรับพื้นชั้นล่าง พร้อมพื้นหล่อในที่ แล้วเสร็จ
- เดินท่อน้ำยากำจัดปลวก แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีต เสารับพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นพร้อมเทtopping (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท) แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 7
- ผู้ว่าจ้างนำเหล็กเข้าหน่วยงาน 30.5% (จากมูลค่าเหล็กตาม บีโอคิว)
- นำไม้แบบเข้าหน่วยงาน 40%
- เดินเหล็ก-เข้าแบบคานรับพื้นชั้นสอง พื้นหล่อในที่ชั้นสอง
-**เนื่องจากผู้ว่าจ้างเป็นผู้นำเหล็กเข้ามาเอง ในงวดนี้ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าเหล็ก 265,000 บาท จากค่างวด**
งวดงานที่ 8
- เทคอนกรีตคานพร้อมพื้นหล่อในที่ชั้นสอง (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
- วางแผ่นพื้น และเทท้อปปิ้งชั้นสอง (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
- เทเสารับพื้นชั้นใต้หลังคา
- เดินเหล็ก-เข้าแบบคานรับพื้นชั้นใต้หลังคา พื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 9
- เทคอนกรีตคานรับพื้นชั้นใต้หลังคา พื้นหล่อในที่ชั้นใต้หลังคา (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
- วางแผ่นพื้น เทท้อปปิ้ง (ต้องใช้เครื่องจักรช่วยเท)
- เทเสารับพื้นหลังคา
- เทบันได ค.ส.ล. ทุกตัว แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 10
- งานเทคานรับพื้นหลังคา และพื้นหลังคา
- เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลง ดีเทลงานส่วนนี้ จะมีการทำงานลด-เพิ่มภายหลัง โดยมีเงื่อนไขว่า งานลดผู้ว่าจ้างได้ค่าวัสดุ ,ค่าแรง ,ค่าดำเนินการ และ กำไร คืน 100% คิดตาม
บีโอคิว ส่วนงานเพิ่มเติม คิดค่าวัสดุตามราคาขณะที่เสนอราคา ค่าแรงต่อหน่วย ค่าดำเนินการ และกำไรตามบีโอคิว
งวดงานที่ 11
- ก่อผนัง ตั้งวงกบ 50% (เสาเอ็นทับหลังทุกระยะ 2.5 เมตร)
- ** ผู้ว่าจ้างสรุปตำแหน่งดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก **
งวดพิเศษ
- ติดตั้งบัวปูนรอบหลังคา แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 12
- ก่อผนังตั้งวงกบ ส่วนที่เหลือ (เสาเอ็นทับหลังทุกระยะ 2.5 เมตร)
เนื้องานที่ทำในสัปดาห์นี้ (ถึง 5 / 8 /2557)

ทำเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ 100 %
ขุดดินฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
เทลีนคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
ตัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (seismic test) แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตตอม่อ แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตคานชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100 %
เดินท่อน้ำยากำจัดปลวก แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตเสาชั้นหนึ่ง แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตคานชั้นสอง แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตเสาชั้นสอง แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตคานรับพื้นชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตพื้นชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีตเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
ประกอบแบบ ผูกเหล็ก คานหลังคาดาดฟ้า แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีต บันได พื้นชานพัก แล้วเสร็จ 100 %
ก่ออิฐ เสาเอ็นทับหลัง ชั้นหนึ่ง แล้วเสร็จ 100 %
ก่ออิฐ เสาเอ็นทับหลัง ชั้นสอง แล้วเสร็จ 100 %
เทคอนกรีต รางน้ำคสล.รอบอาคารชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
งานDOMERคสล. แล้วเสร็จ 100 %
งานฉาบปูน,จับเสี้ยมชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงคร่าวผนัง,ฝ้าหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
งานฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ 100 %
งานติดตั้งบัวคสล.ภายนอกส่วนหลังคา รอบอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
งานวางบล็อก,ท่อและร้อยสายไฟฟ้าชั้นล่าง ได้งาน 95 %
งานวางบล็อก,ท่อและร้อยสายไฟฟ้าชั้นสอง ได้งาน 95 %
งานวางแป และมุงหลังคา ได้งาน 100 %
งานกรุโฟมผนังภายในริมอาคารชั้นสอง แล้วเสร็จ 100 %
งานกรุโฟมผนังภายในริมอาคารชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100 %
งานฉาบปูน,จับเสี้ยมชั้นสอง แล้วเสร็จ 100 %
งานฉาบปูน,จับเสี้ยมชั้นล่าง แล้วเสร็จ 100 %
งานฉาบบางสกิมโค้ทผนังภายในชั้นสอง ได้งาน 98 %
งานฉาบบางสกิมโค้ทผนังภายในชั้นสามใต้หลังคา ได้งาน 98 %
งานฉาบบางสกิมโค้ทผนังภายในชั้นล่าง ได้งาน 98 %
งานเทปูนทรายปรับระดับพื้นชั้นสอง ได้งาน 100 %
งานเทปูนทรายปรับระดับพื้นชั้นสาม ได้งาน 100 %
งานเทปูนทรายปรับระดับพื้นชั้นล่าง ได้งาน 100 %
งานท่อsoil ท่อwaste ท่อระบายน้ำฝน ได้งาน 95 %
งานจัดสวนบ่อน้ำ กะบะต้นไม้ชั้นสาม ได้งาน 70 %
งานฉาบปูนจับฉากผนังห้องน้ำ ได้งาน 100 %
งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้นสามใต้หลังคา ได้งาน 80 %
งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชั้นสอง ได้งาน 60 %
งานปูกระเบื้องพื้นชั้นสามใต้หลังคา ได้งาน 80 %
งานปูกระเบื้องพื้นชั้นสอง ได้งาน 70 %
งานปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ได้งาน 5 %
งานรั้วบ้าน ด้านหน้าติดถนน ได้งาน 70 %
งานปูกระเบื้องผนังห้องครัว ห้องน้ำชั้นล่าง ได้งาน 30 %
งานวางท่อระบายน้ำเสีย บ่อพักน้ำ ได้งาน 95 %
งานติดตั้งบัวผนังสำเร็จรูปรอบอาคาร ได้งาน 55 %
งานทางเท้าคสล.รอบอาคาร ทางลาดขึ้นที่จอดรถ ได้งาน 100 %
งานจัดสวนบ่อน้ำ ชั้นล่าง ได้งาน 40 %
งานติดตั้งAHU ท่อลม ระบบปรับอากาศ ได้งาน 95 %
งานลงสีวงกบไม้ บานประตู,หน้าต่าง ได้งาน 90 %
งานโครงคร่าวฝ้า ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นสาม ได้งาน 95 %
งานโครงคร่าวฝ้า ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นสอง ได้งาน 80 %
งานโครงคร่าวฝ้า ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นล่าง ได้งาน 70 %
งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ built in ได้งาน 55 %
งานทำรั้ว best wood ด้านข้างอาคาร ได้งาน 100 %
งานปูพื้นไม้เข้าลิ้น พื้นไม้ปาเก้ ได้งาน 100 %

 

 

รายงานการสร้างบ้าน ในรูปวีดีโอคลิป

 

เลือกประเภทผู้ทำรายงาน
Login Name
Password
 

 สงวนลิขสิทธิ์ ? โดยทีมงาน selectcon.com